Greičio ratai 2020

Greičio ratai 2020

Nuostatai

BENDROJI DALIS

VšĮ Nesustabdomas bėgimas (bėgimo klubas Volvere run) kartu su asociacija „Sporto renginiai“ 2020 m. spalio 22 dieną, Vingio parko stadione rengia estafetinio bėgimo 5×1000 m varžybas.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Plėtoti ryšius su Vilniaus ir kitų miestų bėgimo klubais.

Populiarinti bėgimą ir lengvąją atletiką Lietuvoje.

Gausinti masinių renginių kiekį Vilniuje bei miesto gyventojų aktyvumą.

Skatinti bėgimą, kaip sveiką gyvenimo būdą.

Išaiškinti pajėgiausias renginio komandas.

RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS

 1. Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius.
 2. Reklamuoti renginį bei vykdyti viešųjų ryšių kampaniją, siekiant populiarinti bėgimą ir sutraukti kuo didesnį skaičių dalyvių.

VARŽYBŲ NUOTOLIAI

 • estafetės 5×1000 m bėgimas (vyrai) – 15 komandų;
 • estafetės 5×1000 m bėgimas (moterys) – 15 komandų;
 • estafetės 5×1000 m bėgimas (mišri, komandoje mažiausiai dvi moterys) – 15 komandų.

VARŽYBŲ VIETA IR LAIKAS

2020 m. spalio  22 d., Vilnius, Vingio parko stadionas

19.00 val. – estafetės 5×1000 m bėgimas (mišri);

19.30 val. – estafetės 5×1000 m bėgimas (moterys);

20.00  val. – estafetės 5×1000 m bėgimas (vyrai).

DALYVIAI

 1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užpildę dalyvio kortelę. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų, bei tai patvirtinę savo parašu. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.
 2. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti rinkodaros tikslais.
 3. Registruojant estafetę registracijos formoje skiltyje – Komanda būtina savo ir komandos draugo nurodyti IDENTIŠKUS komandos pavadinimus.
 4. Komandą sudaro 5 bėgikai, vienas bėgikas negali bėgti kelių etapų.

SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

 1. Kiekvienas dalyvis, varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.
 2. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes, ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.
 3. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę dalyviai bus diskvalifikuojami.
 4. Renginio metu draudžiama trasoje vedžiotis bet kokius gyvūnus.
 5. Varžybų dalyviams nors, kiek nukrypti iš bėgimo takelio yra draudžiama, varžybos vykdomos pagal lengvosios atletikos taisykles. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
 6. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 30 eurų mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (maratono direktorius, vyr. teisėjas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.

APDOVANOJIMAI

1 vieta – nugalėtojų taurė, ARIMEX prizas,

2 vieta – nugalėtojų taurė, ARIMEX prizas,

3 vieta – nugalėtojų taurė, ARIMEX prizas,

DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

 1. užsiregistravusiems iki 2020 m. spalio 19 d. – 5 Eur. (komandai – 25 eurai);
 2. užsiregistravusiems 2020 m. spalio 20 d. – 22 d. – 10 Eur. (komandai 50 eurų).

DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

Visi dalyviai registruojasi internetinėje svetainėje – www.sportorenginiai.lt

Registracija internetinėje svetainėje vyksta iki 2020 metų spalio 21 d. 24.00 val. Dalyvių numerius ir laiko matavimo elektronines mikroschemas atsiimti bus galima atsiimti atvykus į starto vietą.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 1. Asociacija „Sporto renginiai“, juridinio asmens kodas: 301119747, buveinės adresas: Parko g. 2 Juodšiliai, Vilniaus r. info@sportorenginiai.lt , yra duomenų valdytojas, atsakingas už asmenų, dalyvaujančių „Greičio ratai 2020“ renginyje, pateiktų duomenų rinkimą ir tvarkymą.
 2. Asociacija „Sporto renginiai“ taip pat yra interneto svetainės www.sportorenginiai.lt valdytojas.
 3. Dalyviai duomenis pateikia užpildydami registracijos formą www.sportorenginiai.lt svetainėje. Šie duomenys tvarkomi teisėtu duomenų valdytojo interesu – „Greičio ratai 2020„ renginio organizavimo, jo įgyvendinimo ir dalyvio dalyvavimo jame tikslais:

3.1. informacija apie vardą, pavardę, gimimo datą, taip pat apmokėjimo už registraciją duomenys yra tvarkomi dalyvio paslaugų pirkimo (užregistravimo) dalyvaujant renginyje apdorojimui, administravimui;

3.2. informacija apie telefono ryšio numerį, el. pašto adresą, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) tvarkomi informavimo ir renginio organizavimo tikslais (aktualiai informacijai apie renginį išsiųsti, rezultatams ir laimėtojui nustatyti, apdovanojimams parengti, nustatyti kategorijas, kuriose dalyvaujama renginyje (pagal lytį, amžių), ir kt.);

3.3. informacija apie dalyvio vardą, pavardę ir el. pašto adresą taip pat tvarkoma tiesioginės rinkodaros tikslu, jeigu dalyvis su tuo iš anksto sutinka.

 1. Dalyvis turi pateikti 3.1. ir 3.2. p. nurodytus duomenis registracijai įvykdyti bei įgyvendinant renginio tikslus.
 2. Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, amžiaus grupę, lytį, pasiektus rezultatus (laiką, užimtą vietą), taip pat miestą ir šalį yra viešai skelbiami internetinėje svetainėje adresu www.sportorenginiai.lt Siekiant užtikrinti rezultatų skaidrumą, registruodamasis dalyvauti renginyje, dalyvis automatiškai sutinka, kad šie duomenys būtų viešai skelbiami internetinėje svetainėje.
 3. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą laisvai ir be atskiro sutikimo naudotų rinkodaros tikslais, pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt.
 4. Dalyvio duomenys saugomi:

7.1. duomenys apie dalyvio telefono ryšio numerį, el. pašto adresą – 5 metus nuo dalyvio užsiregistravimo dalyvauti renginyje dienos;

7.2. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) – statistikos/istoriniais tikslais ir nėra ištrinami;

7.3. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, el. pašto adresą tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metus nuo tokio sutikimo davimo.

 1. Dalyvis turi teisę prašyti, kad asociacija „Sporto renginiai“ leistų susipažinti su dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą.
 2. Jeigu duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, dalyvis turi teisę bet kada nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti informavęs el. pašto adresu info@sportorenginiai.lt
 3. Dalyvis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl asociacijos „Sporto renginiai“ veiksmų (neveikimo), kuriais, dalyvio nuomone, yra pažeidžiamos teisės aktų nuostatos.

Privatumo taisyklės

REGISTRACIJA   DALYVIAI

Jei tau kilo neaiskumu ar nori registruoti savo komandą, rašyk mums – info@sportorenginiai.lt

Galima atsiųsti ir excel formą – info@sportorenginiai.lt