Juodšilių krosas

SPORTO ŠVENTĖS „JUODŠILIŲ RUDUO“

NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

Vilniaus rajono savivaldybė, Vilniaus rajono savivaldybės Juodšilių seniūnija, Lietuvos kaimo sporto ir kultūros asociacija „NEMUNAS“ bei asociacija „Sporto renginiai“ 2020 m. spalio 3 d. rengia sporto šventę „Juodšilių ruduo“

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI.

 1. Suburti bei skatinti sportuoti Juodšilių bendruomenės narius
 2. Gausinti masinių renginių kiekį Vilniaus rajone, didinti rajono gyventojų aktyvumą.
 3. Populiarinti lengvąją atletiką bei bėgimą Lietuvoje.
 4. Skatinti sportą, kaip sveiką gyvenimo būdą.
 5. Išaiškinti pajėgiausius įvairių amžių grupių sportininkus.

III. RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS

 1. Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius.
 2. Reklamuoti renginį bei vykdyti viešųjų ryšių kampaniją, siekiant populiarinti varžybas ir sutraukti kuo didesnį skaičių dalyvių.
 3. Paruošti varžyboms trasą.  

IV. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS IR NUOTOLIAI

2020 m. spalio 3 d., Vilniaus r., Juodšiliai, Mokyklos g. 9.

12.00 val. – 500 m bėgimas (laikas nefiksuojamas).

12.15 val. – 5 km ir 10 km kroso bėgimai.

12.15 val. – estafetė 2×5 km kroso bėgimas –taškų skaičiavimo sistema.

12.20 val. –virvės traukimo, padangos metimo varžybos.

Apdovanojimai po rungties.

Registruojant estafetę registracijos formoje skiltyje – Komanda būtina savo ir komandos draugo nurodyti IDENTIŠKUS komandos pavadinimus.

Jei šalyje būtų įvesti ribojimai dėl renginių vykdymo realiai dėl COVID-19, renginys tokiu atveju vyktu virtualiai!!!

Esant reikalui virtualiam bėgimui bus taikomos šios taisyklės

1. Laiką bėgimo dalyviai matuoja savarankiškai bėgdami savo pasirinktoje saugioje trasoje, naudodami bet kokią viešai ir laisvai prieinamą sporto programėle(pvz.: Strava, Nike Run Club, Garmin ir kitos), išmaniųjų laikrodžių  nuotraukos ir pan., svarbiausia, kad aiškiai būtų matomas įveiktas atstumas ir laikas.

2. Virtualių varžybų dalyviai savo asmeniniu rezultatu, nuotrauka privalo pasidalinti renginio įvykyje: ………………

4. Rezultatai patvirtinami, tikslinami bei įtraukiami į protokolą iki spalio 5 dienos.

5. Jūsų pasiektas rezultatas bus viešai skelbiamas oficialiame varžybų protokole ir varžybų puslapyje, skiltyje „Rezultatai“.

Finišavus virtualiose rungtyse ir pateiktus rezultatą, Jums Jūsų nurodytu paštu bus išsiųstas medalis. Dalyviai norintis gauti medalį paštu privalo užpildyti šią lentelę - SPAUSTI ČIA. Dalyvio medaliai bus atsiųsti iki spalio 15 d.

V. DALYVIAI

 1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užpildę dalyvio kortelę. Visi dalyviai varžybose dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu varžybose susijusią (taip pat – ir su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų bei tai patvirtina savo parašu. Dalyviai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje, atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.
 2. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
 3. 5 km ir 10 km ir estafetės kroso rungtyse gali dalyvauti visi norintys.
 4. 500 m rungtyje gali dalyvauti visi norintys.
 5. 10 km kroso dalyvių amžiaus grupės:
Vyrai Moterys
V  2002 ir vyresni M 2002 ir vyresnės
V40 1971-1980 M40 1971-1980
V50 1961-1970 M50 1961-1970
V60 1951-1960 M60 1951-1960
V70 1950 ir vyresni M70 1950 ir vyresnės

VI. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

 1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
 2. Jei užsiregistravęs dalyvis nori keisti rungtį į trumpesnę, jis turi sumokėti rungties keitimo mokestį – 6 EUR. Norint keisti rungtį į ilgesnę – reikia primokėti startinio mokesčio skirtumą, pagal mokėjimo dienos galiojantį rungties startinį mokestį.
 3. Kiekvienas dalyvis, varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.
 4. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę dalyviai bus diskvalifikuojami.
 5. Renginio metu draudžiama trasoje vedžiotis bet kokius gyvūnus.
 6. Varžybų dalyviams nukrypti nuo trasos be teisėjo leidimo yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
 7. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 30 EUR mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (varžybų direktorius, vyr. teisėjas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.

VII. APDOVANOJIMAI

10 km kroso apdovanojimai:

 1. 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys apdovanojami taurėmis.
 2. 1 – 3 vietos – apie kitus apdovanojimus informuosime vėliau
 3. Amžiaus grupių (V40 – V70 ir M40 – M70) nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami atminimo dovanomis.
 4. Visiems, pasiekusiems finišą, įteikiami atminimo medaliai.

5 km kroso apdovanojimai:

 1. 1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys apdovanojami dovanomis.
 2. Visiems, pasiekusiems finišą, įteikiami atminimo medaliai.

500 m dalyviai apdovanojimai:

 1. Visiems, pasiekusiems finišą, įteikiami atminimo medaliai.

2×10,5 km estafetės  rungties apdovanojimai:

1 – 3 vietas užėmusios komandos apdovanojamos rėmėjų dovanomis

(informuosime vėliau)

 1. Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką, dovanojami atminimo medaliai.
 2. Estafetės metinės įskaitos apdovanojimai.

VIII. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

5 km ir 10 km kroso bėgimo dalyviams nustatomas šis starto mokestis:

 1. Užsiregistravusiems iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. – 7 EUR.
 2. Užsiregistravusiems 2020 m. rugsėjo 1- 25 d. – 10 EUR.
 3. Užsiregistravusiems 2020 m. rugsėjo  26 d. – rugsėjo 30 – 12 EUR.
 4. Užsiregistravusiems 2020 m. spalio 1 – 3 d. – 15 EUR.

Juodšilių gyventojams iki rugsėjo 20 d. – 0 EUR., vėliau pagal varžybų reglamentą.

2×5 km kroso estafetės bėgimo dalyviams nustatomas šis starto mokestis:

 1. Užsiregistravusiems iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. – 5 EUR. (Komandai 10 EUR.)
 2. Užsiregistravusiems 2020 m. rugsėjo 1 d. – rugsėjo 30 – 10 EUR. (Komandai 20 EUR.)
 3. Užsiregistravusiems 2020 m. spalio 1 – 3 d. – 15 EUR. (Komandai 30 EUR.)

Juodšilių gyventojams iki rugsėjo 20 d. – 0 EUR., vėliau pagal varžybų reglamentą.

500 m rungties dalyviams nustatomas šis starto mokestis:

 1. Užsiregistravusiems iki 2020 m. rugsėjo 30 d. – 4 EUR.
 2. Užsiregistravusiems 2020 m. spalio 1 – 3 d. – 6 EUR.

Juodšilių gyventojams iki rugsėjo 20 d. – 0 EUR., vėliau pagal varžybų reglamentą.

Dalyvio startinis mokestis pervedamas į Asociacijos SPORTO RENGINIAI atsiskaitomąją sąskaitą – LT55 7300 0101 0353 7642 AB Swedbank arba per mokėjimai.lt sistemą.

Jei užsiregistravęs asmuo per 3 ir 7 darbo dienas nesumoka nurodyto starto mokesčio, jam bus atsiustas priminimas apie jo nepilnai užbaigtą varžybų registraciją. Mokėjimas turi būti vykdomas pagal mokėjimo dieną nustatytą starto mokesčio tarifą. Sumokėjus netinkamą starto mokestį, jis nebus užskaitomas!

Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.

IX. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

 1. Visi dalyviai registruojasi internetinėje svetainėje juodsiliai.lt.
 2. Registracija internetinėje svetainėje vyksta iki 2020 metų spalio 2 d. 24.00 val.
 3. Naujų dalyvių registracija ir numerių atsiėmimą spalio 3 d. nuo 10.00 iki 11.45, starto vietoje, Juodšiliai, Juodšilių kultūros namuose, Mokyklos g. 7.
 4. Dalyvis, tik tinkamai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs startinį mokestį, įtraukiamas į varžybų startinį protokolą.

X. VARŽYBŲ TRASA

Varžybos vyks Juodšilių miestelio apylinkėse.

Kroso bėgimas:

Startas Juodšilių stadione, Mokyklos g. 9. (stadionas)

1 rato ilgis – 5 km.

Trasos danga: miško takas – 95 %, žvyrkelis – 5 %, 1 upeliukas.

XI. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 1. Asociacija „Sporto renginiai“, juridinio asmens kodas: 301119747, buveinės adresas: Parko g. 2 Juodšiliai, Vilniaus r. info@sportorenginiai.lt , yra duomenų valdytojas, atsakingas už asmenų, dalyvaujančių „Juodšilių ruduo“ renginyje, pateiktų duomenų rinkimą ir tvarkymą.
 2. Asociacija „Sporto renginiai“ taip pat yra interneto svetainės juodsiliai.lt  valdytojas.
 3. Dalyviai duomenis pateikia užpildydami registracijos formą juodsiliai.lt   svetainėje. Šie duomenys tvarkomi teisėtu duomenų valdytojo interesu – „Juodšilių ruduo“ renginio organizavimo, jo įgyvendinimo ir dalyvio dalyvavimo jame tikslais:
  3.1. informacija apie vardą, pavardę, gimimo datą, taip pat apmokėjimo už registraciją duomenys yra tvarkomi dalyvio paslaugų pirkimo (užregistravimo) dalyvaujant renginyje apdorojimui, administravimui;
  3.2. informacija apie telefono ryšio numerį, el. pašto adresą, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) tvarkomi informavimo ir renginio organizavimo tikslais (aktualiai informacijai apie renginį išsiųsti, rezultatams ir laimėtojui nustatyti, apdovanojimams parengti, nustatyti kategorijas, kuriose dalyvaujama renginyje (pagal lytį, amžių), ir kt.);
  3.3. informacija apie dalyvio vardą, pavardę ir el. pašto adresą taip pat tvarkoma tiesioginės rinkodaros tikslu, jeigu dalyvis su tuo iš anksto sutinka.
 4. Dalyvis turi pateikti 3.1. ir 3.2. p. nurodytus duomenis registracijai įvykdyti bei įgyvendinant renginio tikslus.
 5. Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, amžiaus grupę, lytį, pasiektus rezultatus (laiką, užimtą vietą), taip pat miestą ir šalį yra viešai skelbiami internetinėje svetainėje adresu juodsiliai.lt . Siekiant užtikrinti rezultatų skaidrumą, registruodamasis dalyvauti renginyje, dalyvis automatiškai sutinka, kad šie duomenys būtų viešai skelbiami internetinėje svetainėje.
 6. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą laisvai ir be atskiro sutikimo naudotų rinkodaros tikslais, pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt.
 7. Dalyvio duomenys saugomi:
  1. duomenys apie dalyvio telefono ryšio numerį, el. pašto adresą – 5 metus nuo dalyvio užsiregistravimo dalyvauti renginyje dienos;
  7.2. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) – statistikos/istoriniais tikslais ir nėra ištrinami;
  7.3. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, el. pašto adresą tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metus nuo tokio sutikimo davimo.
 8. Dalyvis turi teisę prašyti, kad asociacija “Sporto renginiai” leistų susipažinti su dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą.
 9. Jeigu duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, dalyvis turi teisę bet kada nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti informavęs el. pašto adresu info@sportorenginiai.lt
 10. Dalyvis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl asociacijos „Sporto renginiai“ veiksmų (neveikimo), kuriais, dalyvio nuomone, yra pažeidžiamos teisės aktų nuostatos.

XII. PRIVATUMO POLITIKOS TAISYKLĖS