RASA Druskininkų maratonas

RASA Druskininkų maratonas

2024 05 11

NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

 Asociacija Sporto renginiai ir Druskininkų sporto centras 2024 05 11 rengia tarptautinį RASA Druskininkų maratoną

Projektas „Bėk drauge su draugu Druskininkuose” yra dalinai finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Skatinti užsieniečių domėjimąsi Lietuva bei Druskininkais;
 2. Plėtoti ryšius su kitais miestais, rengiančius bėgimo varžybas;
 3. Populiarinti bėgimą ir lengvąją atletiką Lietuvoje;
 4. Didinti Druskininkų gyventojų aktyvumą;
 5. Skatinti bėgimą, kaip sveiką gyvenimo būdą;
 6. Išsiaiškinti pajėgiausius įvairių amžiaus grupių bėgikus.

 

III. RENGINIO ORGANIZATORIŲ  PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 1. Registruoti renginio dalyvius;
 2. Paruošti varžybų trasą;
 3. Reklamuoti renginį, vykdant viešųjų ryšių kampaniją, siekiant populiarinti renginį bei bėgimą.

 

IV. VARŽYBŲ NUOTOLIAI

500 m, 5 km, 10,5 km ir pusmaratonio ir maratono rungtys.

Bėgimų startų laikai:

10:00 – 500 m startas (nefiksuojant laiko);

10:12 – 5 km riedučiai (laiko limitas 43 min);

10:15 – 5 km (laiko limitas 43 min);

11:00 – 10,5 km, pusmaratonis, maratonas ir estafetė 2×10 km (laiko limitas 5 val.).

V. DALYVIAI BEI SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užpildę registracijos formą.

2. Registruotis į šį bėgimą galima tik savo vardu.

3. Maratono ir pusės maratono rungtyse gali startuoti dalyviai tik sulaukę 18 metų.

VI. APDOVANOJIMAI

500 m rungtis

Visi dalyviai bus apdovanoti specialiu renginio medaliu.

5 km bėgimo ir riedučių rungtis

Visi dalyviai bus apdovanoti specialiu renginio medaliu;

1 – 3 vietos laimėtojams  nugalėtojų taurės;

Apie kitus apdovanojimus informuosime artimiausiu metu.

10,5 km bėgimo rungtis

Visi dalyviai bus apdovanoti specialiu renginio medaliu;

1 – 3 vietos laimėtojams nugalėtojų taurės;

Apie kitus apdovanojimus informuosime artimiausiu metu.

2×10,5  km bėgimo rungtis

Visi dalyviai bus apdovanoti specialiu renginio medaliu;

1 – 3 vietos laimėtojams  nugalėtojų taurės;

Apie kitus apdovanojimus informuosime artimiausiu metu.

SPORTLAND pusmaratonis

1 vieta – 200 Eur. SPORTLAND dovanų čekis

2 vieta – 150 Eur. SPORTLAND dovanų čekis

3 vieta – 100 Eur. SPORTLAND dovanų čekis

1 – 3 vietos laimėtojams nugalėtojų taurės;

Visi dalyviai bus apdovanoti specialiu renginio medaliu;

Rungties nugalėtojai (veteranai) užėmę 1 – 3 bus apdovanoti specialiais prizais.

V40 1975-1984 m M40 1975-1984 m
V50 1965-1974 m M50 1965-1974 m
V60 1955–1964 m M60 1955–1964 m
V70 1954 ir vyresni M70 1954 ir vyresnės

Maratono rungtis

1 vieta – 350 eurų

2 vieta – 250 eurų

3 vieta – 150 eurų

Visi dalyviai bus apdovanoti specialiu renginio medaliu ir maratono marškinėliais;

1 – 3 vietos laimėtojams nugalėtojų taurės;

Rungties nugalėtojai (veteranai) užėmę 1 – 3 bus apdovanoti specialiais prizais.

V40 1975-1984 m M40 1975-1984 m
V50 1965-1974 m M50 1965-1974 m
V60 1955–1964 m M60 1955–1964 m
V70 1954 ir vyresni M70 1954 ir vyresnės

VII. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

500 m bėgimo  dalyviams nustatomas šis starto mokestis:

 1. užsiregistravusiems iki 2024 m. iki  gegužės 9 d. – 3 Eur;
 2. užsiregistravusiems 2024 m. gegužės 10 – 11 d. - 5 Eur.

5 km ir 10,5 km bėgimų  dalyviams nustatomas šis starto mokestis:

 1. užsiregistravusiems iki 2024 m. vasario 28 d. – 10 Eur;
 2. užsiregistravusiems 2024 m. iki balandžio 16  d. – 12 Eur;
 3. užsiregistravusiems 2024 m. iki gegužės 9 d. – 17 Eur;
 4. užsiregistravusiems 2024 m. gegužės 10-11 d. – 20 Eur.

Pusmaratonio ir maratono bėgimo  dalyviams nustatomas šis starto mokestis:

 1. užsiregistravusiems iki 2024 m. vasario 28 d - 12 Eur;
 2. užsiregistravusiems 2024 m. iki balandžio 16  d. - 15 Eur;
 3. užsiregistravusiems 2024 m. iki gegužės 9 d. – 20 Eur;
 4. užsiregistravusiems 2024 m. gegužės 10 – 11 d. - 25 Eur.

Estafetės 2×10 km bėgimo dalyviams nustatomas šis starto mokestis:

 1. užsiregistravusiems iki 2024 m. vasario 28 d – 8 Eur; (asmeniui)
 2. užsiregistravusiems 2024 m. iki balandžio 16  d. – 10 Eur; (asmeniui)
 3. užsiregistravusiems 2024 m. iki gegužės 9 d. – 15 Eur; (asmeniui)
 4. užsiregistravusiems 2024 m. gegužės 10 – 11 d. – 18 Eur. (asmeniui)

Dalyvių marškinėliai – 20 Eur.

VIII.  DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

Visi dalyviai registruojasi internetinėje vietoje –  www.druskininkairun.lt

Gegužės 10 d. – Druskininkai, informuosime vėliau

Gegužės 11 d. – 10.00 val. – šalia starto vietos

 

X. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

1. Asociacija „Sporto renginiai“, juridinis asmens kodas: 301119747, buveinės adresas: Parko g. 2 Juodšiliai, Vilniaus r. info@sportorenginiai.lt , yra duomenų valdytojas, atsakingas už asmenų, dalyvaujančių renginyje „Druskininkų maratonas“, pateiktų duomenų rinkimą ir tvarkymą.

2. Asociacija „Sporto renginiai“ taip pat yra interneto svetainės  www.druskininkairun.lt  valdytojas.

3. Dalyvių duomenys pateikiami užpildžius registracijos formą  www.sportorenginiai.lt  svetainėje. Šie duomenys tvarkomi pagal duomenų valdymo įstatymą – „Druskininkų maratonas“ renginio organizavimo interesais, jo įgyvendinimo ir dalyvavimo jame tikslais:

3.1. informacija apie vardą, pavardę, gimimo datą, nurodytą pašto adresą, taip pat apmokėjimo už registraciją duomenys yra tvarkomi dalyvavimo paslaugų pirkimo (užregistravimo) dalyvaujantiems rengimui apdoroti, administravimui;

3.2. informacija apie telefoną ryšį numerį, el. pašto adresas, gimimo data, lytį, šalį, miestą, nurodytas dalyvio pašto adresas (dalyvio prizų siuntimui) taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laikas, užimtumo vieta) tvarkomi informavimo ir renginio organizavimo tikslai (aktuali informacija apie renginį išsiųsti, rezultatas ir laimėtojui) ) nustatyti, nustatyti nugalėtojus ar užimtas vietas pagal lytį ar amžiaus grupę ir t.t..

3.3. informacija apie dalyvio vardą, pavardę ir el. pašto adresas taip pat tvarkoma tiesioginės rinkodaros tikslu, jei dalyvis su tuo iš anksto sutinka.

4. Dalyvis turi pateikti 3.1. ir 3.2. p. nurodytus duomenis registracijai įvykdyti bei įgyvendinti renginio tikslus ir užduotis.

5. Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, amžiaus grupę, lytį, pasiektus rezultatus (laikas, užimtą vietą), taip pat miestą ir šalį yra viešai paskelbiami interneto svetainėje  www.druskininkairun.lt ir www.sportorenginiai.lt norint gauti rezultatų aiškumą. Registruojantis dalyvauti renginyje, dalyviai registruodamiesi sutinka, kad šie duomenys būtų viešai skelbiami internetinėje svetainėje.

6. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimas savaime sutinka, kai renginio organizatoriai vizos renginio metu padarys foto ir filmuotą medžiagą laisvai ir be atskiro sutikimo naudotų rinkodaros tikslų, pvz., Socialiniuose tinkluose, internetinėje vietoje ir kt.

7. Dalyvio duomenys saugomi:

7.1. duomenys apie dalyvio telefono ryšio numerį, el. pašto adresas – 5 metus nuo dalyvavimo užsiregistravimo dalyvauti renginyje dienos;

7.2. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenis apie pasiektus rezultatus renginyje (laikas, užimtą vietą) – statistika/istoriniai tikslai ir nėra ištrinami;

7.3. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, el. pašto adresas tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metai nuo tokio sutikimo davimo.

8. Dalyvis turi teisę prašyti, kad asociacija „Sporto renginiai“ leistų susipažinti su dalyvavimo asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą.

9. Jei duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslai, dalyvis turi teisę bet kada nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti informavęs el. pašto adresas  info@sportorenginiai.lt

10. Dalyvis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl asociacijos „Sporto renginiai“ veiksmų (neveikimo), atsižvelgiant į dalyvavimą, yra pažeidžiamos teisės aktų nuostatos.

PRIVATUMO POLITIKOS TAISYKLĖS  yra neatsiejama nuostatų dalis