Druskininkų naktinis bėgimas 2024

DRUSKININKŲ NAKTINIO BĖGIMO

NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

  Asociacija „Sporto renginiai“ bei Druskininkų sporto centras 2024 m. rugpjūčio 10 d. rengia Druskininkų naktinį bėgimą.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Skatinanti sportą ir fizinį aktyvumą visoje Europoje
 2. Populiarinti bėgimą ir lengvąją atletiką Lietuvoje ir visoje Europoje.
 3. Gausinti masinių sporto renginių kiekį Druskininkuose. Didinti miesto gyventojų aktyvumą.
 4. Skatinti bėgimą, kaip sveiką gyvenimo būdą.
 5. Išaiškinti pajėgiausius bėgikus.

III. RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS

 1. Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius;
 2. Paruošti varžybų trasą.
 3. Reklamuoti renginį bei vykdyti viešųjų ryšių kampaniją, siekiant populiarinti renginį ir sutraukti kuo didesnį skaičių dalyvių.

IV. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS IR NUOTOLIAI

2024 m. rugpjūčio 10 d., Druskininkai, M. K. Čiurlionio g. 59 (šalia Druskininkų miesto muziejaus)

20.25  val. – 1,2 km važiavimas riedučiais (nefiksuojant laiko);

20.40 val. –  1,2 km  bėgimas (nefiksuojant laiko);

21.00 val. – 4 km ir 12 km važiavimas riedučiais;

21.30 – 4 km, 8 km, 12 km.

V. LAIKO LIMITAS

 1. 1,2 km rungties važiavimo riedučiais limitas – 15 min.
 2. 1,2 km rungties bėgimo limitas – 20 min.
 3. 4 ir 12 km rungties važiavimo limitas – 30 min.
 4. 4 km ir 8 km, 12 km bėgimo limitas – 1.30 val.

VI. DALYVIAI

 1. 1 km – bėgimas vaikams  ir norintiems juos lydintiems suaugusiems. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų, bei tai patvirtinę savo parašu. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą.
 2. 5 km ir 10 km rungtyse gali dalyvauti visi norintis. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų, bei tai patvirtinę savo parašu. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą.
 3. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.
 4. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.

VII. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

 1. Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
 2. Kiekvienas dalyvis, varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.
 3. Dalyvis turi pats pasirūpinti prožektoriumi ar kitu šviestuvu, kad jam būtų lengviau įveikti trasą. Dalyvio šviesos šaltinis turi netrukdyti kitiems renginio dalyviams.
 4. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes, ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.
 5. Renginio metu draudžiama trasoje vedžiotis bet kokius gyvūnus.
 6. Varžybų dalyviams nors, kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
 7. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 30 € mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (bėgimo direktorius, vyr. teisėjas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.
 8. Renginio dalyvis vienu metu gali dalyvauti tik vienoje bėgimo rungtyje. Vienu metu startaves dalyvis 4 km, 8 km ar estafetės rungtyje bus diskvalifikuotas iš bėgimo varžybų.

VIII. SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE

 1. Varžybų trasoje bus įrengti pramoginiai taškai skirti pagyvinti ir apšviesti trasą.

IX. APDOVANOJIMAI

1,2 km rungčių apdovanojimai:

 1. visi finišavę dalyviai bus apdovanoti medaliu

4 km ir 8 km ir 12 km bėgimo ir važiavimo riedučiais rungčių apdovanojimai:

 1. 1-3 vietas užėmę dalyviai apdovanojami rėmėjų dovanomis
 2. visi finišavę dalyviai bus apdovanoti medaliu

 X. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

 1. Dalyvių startinis mokestis:
Distancija iki 2024 07 01 iki 2024 08 08 2024 08 09-10
1.2 km 3 6 9
4 km 12 15 20
8 km 12 15 20
12 km 12 15 20

XI. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

 1. Visi dalyviai registruojasi internetinėje svetainėje – www.naktinis.lt
 2. Registracija internetinėje svetainėje vyksta iki 2024-08-09 d. 24.00 val.
 3. Apie registraciją ir numerių atsiėmimą rugpjūčio 10 d. informuosime vėliau.
 4. Dalyvis, tik tinkamai užpildęs registracijos formą įtraukiamas į varžybų startinį protokolą.

XII. VARŽYBŲ TRASA

 1. 1,2 km – 1 ratas
 2. 4 km – 1 ratas
 3. 8 km – 2 ratai po 4 km
 4. 12 km – 3 ratai po 4 km
 5. Startas ir finišas – M. K. Čiurlionio g. 59, Druskininkai(Druskininkų miesto muziejus).

XIII. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 1. Asociacija „Sporto renginiai“, juridinio asmens kodas: 301119747, buveinės adresas: Parko g. 2 Juodšiliai, Vilniaus r. info@sportorenginiai.lt , yra duomenų valdytojas, atsakingas už asmenų, dalyvaujančių „Druskininkų naktinis bėgimas“ renginyje, pateiktų duomenų rinkimą ir tvarkymą.
 2. Asociacija „Sporto renginiai“ taip pat yra interneto svetainės http://naktinis.lt/ valdytojas.
 3. Dalyviai duomenis pateikia užpildydami registracijos formą http://naktinis.lt/ svetainėje. Šie duomenys tvarkomi teisėtu duomenų valdytojo interesu – „Druskininkų naktinis bėgimas“ renginio organizavimo, jo įgyvendinimo ir dalyvio dalyvavimo jame tikslais:

3.1. informacija apie vardą, pavardę, gimimo datą, taip pat apmokėjimo už registraciją duomenys yra tvarkomi dalyvio paslaugų pirkimo (užregistravimo) dalyvaujant renginyje apdorojimui, administravimui;

3.2. informacija apie telefono ryšio numerį, el. pašto adresą, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) tvarkomi informavimo ir renginio organizavimo tikslais (aktualiai informacijai apie renginį išsiųsti, rezultatams ir laimėtojui nustatyti, apdovanojimams parengti, nustatyti kategorijas, kuriose dalyvaujama renginyje (pagal lytį, amžių), ir kt.);

3.3. informacija apie dalyvio vardą, pavardę ir el. pašto adresą taip pat tvarkoma tiesioginės rinkodaros tikslu, jeigu dalyvis su tuo iš anksto sutinka.

 1. Dalyvis turi pateikti 3.1. ir 3.2. p. nurodytus duomenis registracijai įvykdyti bei įgyvendinant renginio tikslus.
 2. Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, amžiaus grupę, lytį, pasiektus rezultatus (laiką, užimtą vietą), taip pat miestą ir šalį yra viešai skelbiami internetinėje svetainėje adresu http://naktinis.lt/ Siekiant užtikrinti rezultatų skaidrumą, registruodamasis dalyvauti renginyje, dalyvis automatiškai sutinka, kad šie duomenys būtų viešai skelbiami internetinėje svetainėje.
 3. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą laisvai ir be atskiro sutikimo naudotų rinkodaros tikslais, pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt.
 4. Dalyvio duomenys saugomi:

7.1. duomenys apie dalyvio telefono ryšio numerį, el. pašto adresą – 5 metus nuo dalyvio užsiregistravimo dalyvauti renginyje dienos;

7.2. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) – statistikos/istoriniais tikslais ir nėra ištrinami;

7.3. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, el. pašto adresą tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metus nuo tokio sutikimo davimo.

 1. Dalyvis turi teisę prašyti, kad asociacija „Sporto renginiai“ leistų susipažinti su dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą.
 2. Jeigu duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, dalyvis turi teisę bet kada nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti informavęs el. pašto adresu info@sportorenginiai.lt
 3. Dalyvis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl asociacijos „Sporto renginiai“ veiksmų (neveikimo), kuriais, dalyvio nuomone, yra pažeidžiamos teisės aktų nuostatos.

 XIV. PRIVATUMO POLITIKOS TAISYKLĖS

REGISTRACIJA