RASA Druskininkų maratonas

RASA Druskininkų maratonas

2023 05 07

NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

 Asociacija Sporto renginiai ir Všį Guru projektai 2023 metais gegužės 7 d. rengia tarptautinį bėgimą. Renginio partneris Druskininkų sporto centras.

Projektas „Bėk drauge su draugu Druskininkuose” yra dalinai finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Skatinti užsieniečių domėjimąsi Lietuva bei Druskininkais;
 2. Plėtoti ryšius su kitais miestais, rengiančius bėgimo varžybas;
 3. Populiarinti bėgimą ir lengvąją atletiką Lietuvoje;
 4. Didinti Druskininkų gyventojų aktyvumą;
 5. Skatinti bėgimą, kaip sveiką gyvenimo būdą;
 6. Išsiaiškinti pajėgiausius įvairių amžiaus grupių bėgikus.

 

III. RENGINIO ORGANIZATORIŲ  PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 1. Registruoti renginio dalyvius;
 2. Paruošti varžybų trasą;
 3. Reklamuoti renginį, vykdant viešųjų ryšių kampaniją, siekiant populiarinti renginį bei bėgimą.

 

IV. VARŽYBŲ NUOTOLIAI

500 m, 5 km, 10,5 km ir pusmaratonio ir maratono rungtys.

Bėgimų startų laikai:

10:00 – 500 m startas (nefiksuojant laiko);

10:15 – 5 km (laiko limitas 43 min);

11.00 – 10,5 km, pusmaratonis, maratonas ir estafetė 2×10 km (laiko limitas 5 val.).

Virtualūs bėgimai  2023 m. gegužės 6 – 7 dienomis:
5 km, 10km bei pusmaratonis.

V. VIRTUALIŲ VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS IR REZULTATAI

1. Laiką bėgimo dalyviai matuoja savarankiškai, bėgdami savo pasirinktoje saugioje trasoje, laikas fiksuojamas bet kokioje viešai ir laisvai prieinamoje sporto programoje (pvz.: Strava, Nike Run Club, Garmin ir kitos), išmaniųjų laikrodžių nuotraukos ir pan. Svarbiausia, kad būtų matomas įveiktas atstumas ir laikas.

2. Virtualių varžybų dalyviai savo asmeninį rezultatą, nuotrauką, nuorodą turi pasidalinti Druskininkai Run 2023 facebook renginyje .

3. Dalyvio rezultatas įtraukiamas į protokolą tuo atveju, jei jis užfiksuotas gegužės 6 – 7 dienomis ir pateiktas iki gegužės 10 dienos.

4. Rezultatai patvirtinami, tikslinami bei įtraukiami į protokolą iki gegužės 10 dienos.

VI. DALYVIAI BEI SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užpildę registracijos formą.

2. Registruotis į šį bėgimą galima tik savo vardu.

3. Maratono ir pusės maratono rungtyse gali startuoti dalyviai tik sulaukę 18 metų.

VII. APDOVANOJIMAI

500 m rungtis

Visi dalyviai bus apdovanoti specialiu renginio medaliu.

5 km bėgimo rungtis

Visi dalyviai bus apdovanoti specialiu renginio medaliu;

1 – 3 vietos laimėtojams  nugalėtojų taurės;

Apie kitus apdovanojimus informuosime artimiausiu metu.

10,5 km bėgimo rungtis

Visi dalyviai bus apdovanoti specialiu renginio medaliu;

1 – 3 vietos laimėtojams nugalėtojų taurės;

Apie kitus apdovanojimus informuosime artimiausiu metu.

2×10,5  km bėgimo rungtis

Visi dalyviai bus apdovanoti specialiu renginio medaliu;

Sportland dovanų čekiai:

1 vieta – 200 eur.

2 vieta – 160 eur.

3 vieta – 100 eur.

1 – 3 vietos laimėtojams  nugalėtojų taurės;

Apie kitus apdovanojimus informuosime artimiausiu metu.

Pusmaratonio rungtis

Sportland dovanų čekiai:

1 vieta – 150 eur (vyr/mot).

2 vieta – 100 eur (vyr/mot).

3 vieta – 60 eur (vyr/mot);

Visi dalyviai bus apdovanoti specialiu renginio medaliu.

1 – 3 vietos laimėtojams nugalėtojų taurės;

Rungties nugalėtojai (veteranai) užėmę 1 – 3 bus apdovanoti specialiais prizais.

V40 1974-1983 m M40 1974-1983 m
V50 1964-1973 m M50 1964-1973 m
V60 1954–1963 m M60 1954–1963 m
V70 1953 ir vyresni M70 1953 ir vyresnės

Maratono rungtis

1 vieta – 350 eurų

2 vieta – 250 eurų

3 vieta – 150 eurų

Visi dalyviai bus apdovanoti specialiu renginio medaliu ir maratono marškinėliais;

1 – 3 vietos laimėtojams nugalėtojų taurės;

Rungties nugalėtojai (veteranai) užėmę 1 – 3 bus apdovanoti specialiais prizais.

V40 1974-1983 m M40 1974-1983 m
V50 1964-1973 m M50 1964-1973 m
V60 1954–1963 m M60 1954–1963 m
V70 1953ir vyresni M70 1953 ir vyresnės

VIII. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

500 m bėgimo  dalyviams nustatomas šis starto mokestis:

 1. užsiregistravusiems iki 2023 m. iki  gegužės 5 d. – 3 Eur;
 2. užsiregistravusiems 2023 m. gegužės 6 – 7 d. - 5 Eur.

5 km ir 10,5 km bėgimų  dalyviams nustatomas šis starto mokestis:

 1. užsiregistravusiems iki 2023 m. vasario 28 d. – 8 Eur;
 2. užsiregistravusiems 2023 m. iki balandžio 16  d. – 10 Eur;
 3. užsiregistravusiems 2023 m. iki gegužės 5 d. – 12 Eur;
 4. užsiregistravusiems 2023 m. gegužės 6 – 7 d. – 15 Eur.

Pusmaratonio ir maratono bėgimo  dalyviams nustatomas šis starto mokestis:

 1. užsiregistravusiems iki 2023 m. vasario 28 d - 10 Eur;
 2. užsiregistravusiems 2023 m. iki balandžio 16  d. - 15 Eur;
 3. užsiregistravusiems 2023 m. iki gegužės 5 d. – 17 Eur;
 4. užsiregistravusiems 2023 m. gegužės 6 – 7 d. - 20 Eur.

Estafetės 2×10 km bėgimo dalyviams nustatomas šis starto mokestis:

 1. užsiregistravusiems iki 2023 m. vasario 28 d – 6 Eur;
 2. užsiregistravusiems 2023 m. iki balandžio 16  d. – 10 Eur;
 3. užsiregistravusiems 2023 m. iki gegužės 5 d. – 12 Eur;
 4. užsiregistravusiems 2023 m. gegužės 6 – 7 d. – 15 Eur.

Virtualūs bėgimai –  startinis mokestis – 12 Eur.

IX.  DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

Visi dalyviai registruojasi internetinėje vietoje –  www.druskininkairun.lt

Gegužės 6 d. – Druskininkai, informuosime vėliau

Gegužės 7 d. – 10.00 val. – šalia starto vietos

 

X. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

1. Asociacija „Sporto renginiai“, juridinis asmens kodas: 301119747, buveinės adresas: Parko g. 2 Juodšiliai, Vilniaus r. info@sportorenginiai.lt , yra duomenų valdytojas, atsakingas už asmenų, dalyvaujančių renginyje „Druskininkų maratonas“, pateiktų duomenų rinkimą ir tvarkymą.

2. Asociacija „Sporto renginiai“ taip pat yra interneto svetainės  www.druskininkairun.lt  valdytojas.

3. Dalyvių duomenys pateikiami užpildžius registracijos formą  www.sportorenginiai.lt  svetainėje. Šie duomenys tvarkomi pagal duomenų valdymo įstatymą – „Druskininkų maratonas“ renginio organizavimo interesais, jo įgyvendinimo ir dalyvavimo jame tikslais:

3.1. informacija apie vardą, pavardę, gimimo datą, nurodytą pašto adresą, taip pat apmokėjimo už registraciją duomenys yra tvarkomi dalyvavimo paslaugų pirkimo (užregistravimo) dalyvaujantiems rengimui apdoroti, administravimui;

3.2. informacija apie telefoną ryšį numerį, el. pašto adresas, gimimo data, lytį, šalį, miestą, nurodytas dalyvio pašto adresas (dalyvio prizų siuntimui) taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laikas, užimtumo vieta) tvarkomi informavimo ir renginio organizavimo tikslai (aktuali informacija apie renginį išsiųsti, rezultatas ir laimėtojui) ) nustatyti, nustatyti nugalėtojus ar užimtas vietas pagal lytį ar amžiaus grupę ir t.t..

3.3. informacija apie dalyvio vardą, pavardę ir el. pašto adresas taip pat tvarkoma tiesioginės rinkodaros tikslu, jei dalyvis su tuo iš anksto sutinka.

4. Dalyvis turi pateikti 3.1. ir 3.2. p. nurodytus duomenis registracijai įvykdyti bei įgyvendinti renginio tikslus ir užduotis.

5. Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, amžiaus grupę, lytį, pasiektus rezultatus (laikas, užimtą vietą), taip pat miestą ir šalį yra viešai paskelbiami interneto svetainėje  www.druskininkairun.lt ir www.sportorenginiai.lt norint gauti rezultatų aiškumą. Registruojantis dalyvauti renginyje, dalyviai registruodamiesi sutinka, kad šie duomenys būtų viešai skelbiami internetinėje svetainėje.

6. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimas savaime sutinka, kai renginio organizatoriai vizos renginio metu padarys foto ir filmuotą medžiagą laisvai ir be atskiro sutikimo naudotų rinkodaros tikslų, pvz., Socialiniuose tinkluose, internetinėje vietoje ir kt.

7. Dalyvio duomenys saugomi:

7.1. duomenys apie dalyvio telefono ryšio numerį, el. pašto adresas – 5 metus nuo dalyvavimo užsiregistravimo dalyvauti renginyje dienos;

7.2. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenis apie pasiektus rezultatus renginyje (laikas, užimtą vietą) – statistika/istoriniai tikslai ir nėra ištrinami;

7.3. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, el. pašto adresas tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metai nuo tokio sutikimo davimo.

8. Dalyvis turi teisę prašyti, kad asociacija „Sporto renginiai“ leistų susipažinti su dalyvavimo asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą.

9. Jei duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslai, dalyvis turi teisę bet kada nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti informavęs el. pašto adresas  info@sportorenginiai.lt

10. Dalyvis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl asociacijos „Sporto renginiai“ veiksmų (neveikimo), atsižvelgiant į dalyvavimą, yra pažeidžiamos teisės aktų nuostatos.

PRIVATUMO POLITIKOS TAISYKLĖS  yra neatsiejama nuostatų dalis