Bėk drauge su draugu Druskininkuose

BĖK DRAUGE SU DRAUGU 2023 -2024

NUOSTATAI

REGISTRACIJA        DALYVIAI

Turnyrinė lentelė ČIA

BENDROJI DALIS

Asociacija „Sporto renginiai“ 2022 m. – 2024 m. rengia estafetinio bėgimo projektą „Bėk drauge su draugu Druskininkuose“. Projekto metu įvyks ir 240 nemokamų bėgimų treniruočių druskininkiečiams bei miesto svečiams.

Projektas „Bėk drauge su draugu Druskininkuose” yra  bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

Preliminarios varžybų datos:

Varžybų data Varžybų pavadinimas Rungtys Papildomos rungtys
 2023 07 08

 Druskininkų naktinis bėgimas

2×4 km 1,2 km, 4 km, 8 km, 12 km
 2023 08 12

 RASA Druskininkų bėgimas basomis

2×4 km 500 m, 4 km, 8 km
 2023 10 21

 Juodšilių krosas

 2×4,5 km 600 m, 4,5 km, 9 km
 2023 12 23

 Druskininkų Kalėdinis bėgimas

2×5 km 500 m, 5 km, 10,5 km, pusmaratonis
 2024 05 12

 Rasa Druskininkai marathon

2×10 km 500 m, 5 km, 10,5 km, 21 km, 42 km

2023 – 2024 metais šios varžybos vyks pagal konkrečių metų savaitgalių datas.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Šio projekto tikslas, kad sportuojantis žmones padrąsintu dar nesportuojančius pradėti sportuoti. O vienas iš tokių būdų – estafetinis bėgimas. Bėgimą propaguojantis gyventojas savo pavyzdžiu paskatina ir pakviečią į komandą dar nesportuojantį ar nereguliariai sportuojantį draugą ir suburtoje komandoje dalyvauja mūsų renginių estafečių rungtyse.

Populiarinti bėgimą ir lengvąją atletiką Lietuvoje.

Didinti rajonų ir miestų gyventojų aktyvumą.

Skatinti bėgimą, kaip sveiką gyvenimo būdą.

Išaiškinti pajėgiausias estafečių komandas konkretaus renginio ir metų eigoje.

RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS

 1. Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius.
 2. Išmatuoti trasas bei techniškai paruošti jas varžyboms pagal lengvosios atletikos varžybų rengimo taisykles.
 3. Reklamuoti renginius bei vykdyti viešųjų ryšių kampaniją, siekiant populiarinti bėgimą ir sutraukti kuo didesnį skaičių dalyvių.
 4. Apriboti arba visai sustabdyti eismą gatvėse, kuriose vyks varžybos ir kiti su juo susiję renginiai.

DALYVIAI

 1. Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užpildę dalyvio registracijos paraišką konkrečiame renginyje kuriame planuoja dalyvauti. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų, bei tai patvirtinę savo parašu. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.
 2. Varžybose gali dalyvauti ir dalyviai turintis negalią jei jų turima negalė netrukdo įveikti konkrečios renginio trasos ir ji jiems yra pritaikyta. Dalyvis norėdamas startuoti konkretaus renginio vienoje iš rungčių privalo pateikti gydytojų pažymą, kad jam galima dalyvauti bėgimo varžybose.
 3. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti rinkodaros tikslais.

SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

 1. Registruotis į rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami. Registracija į konkrečių varžybų estafetės rungtį vyksta pagal konkrečių varžybų nuostatus.
 2. Visuose šešiuose renginiuose komanda turi dalyvauti tuo pačiu sąstatu (keitimai galimi tik dėl lygų ar traumų tai įrodžius ir organizatoriai priima galutinį sprendimą).
 3. Kiekvienas dalyvis, varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.
 4. Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes, ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.
 5. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę dalyviai bus diskvalifikuojami.
 6. Kiekvienas bėgimo dalyvis turi prisitvirtinti laiko matavimo elektroninę mikroschemą ant dalyvio numerio išskyrus tuos atvejus kai laiko fiksavimo daviklis yra pritvirtintas estafetinėje lazdelėje.
 7. Varžybų dalyviams nors, kiek nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
 8. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 30 eurų mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (maratono direktorius, vyr. teisėjas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.

 TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS IR APDOVANOJIMAI

 1. Komanda startuodama renginio estafetės rungtyje taškus gauna:

1 vieta – 30 taškų

2 vieta – 20 taškų

3 vieta – 10 taškų

 1. Papildomi taškai suteikiami: 1 vieta – komanda gauna tiek taškų kiek finišavo komandų konkretaus renginio estafetės rungtyje už paskutinę suteikiamas – 1 taškas.
 2. Visų 6 renginių estafečių taškai sumuojami.
 3. Norint pretenduoti į apdovanojimus komanda turi sudalyvauti minimum 3 varžybų estafečių rungtyse.
 4. Papildomi 60 taškų suteikiami kiekvienam komandai kuri startavo ir pasiekė finišą visuose 6 renginiuose.
 5. Apdovanojimai:

Varžybos

1 vieta 2 vieta

3 vieta

Druskininkų naktinis bėgimas

Taurė Taurė Taurė

Druskininkų bėgimas basomis

Taurė

Taurė

Taurė

Druskininkų krosas

Taurė

Taurė

Taurė

Juodšilių krosas

Taurė

Taurė

Taurė

Druskininkų Kalėdinis bėgimas

Taurė

Taurė

Taurė

Druskininkai run

Taurė

Taurė

Taurė

Metinis apdovanojimas

Taurė

Taurė

Taurė

 

Projekto turnyrinė lentelė skelbiama svetinėje www.sportorenginiai.lt

 

DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

 1. Išankstinė registracija į visus 5 etapus iškarto galioja iki 2023 m. liepos 07 d. 24.00 val.:

25 eurai vienam komandos nariui (50 eurų komandai  – 5 bėgimo renginiai);

 1. Toliau registracija vyks pagal konkrečių varžybų galiojančius nuostatus ir taisykles.

DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

Pagal konkrečių varžybų galiojančius nuostatus ir taisykles.

Registruojant estafetės komandą, kiekvienas komandos narys turi registruotis ir apmokėti už dalyvavimą atskirai, nurodant skiltyje (klubas) įdentišką pavadinimą abiejų estafetės komandos narių.

Registruojant daugiau komandų ar norint gauti SF, prašom kreiptis šiais kontaktais.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 1. Asociacija „Sporto renginiai“, juridinio asmens kodas: 301119747, buveinės adresas: Parko g. 2 Juodšiliai, Vilniaus r. info@sportorenginiai.lt , yra duomenų valdytojas, atsakingas už asmenų, dalyvaujančių renginyje, pateiktų duomenų rinkimą ir tvarkymą.
 2. Asociacija „Sporto renginiai“ taip pat yra interneto svetainės www.sportorenginiai.lt valdytojas.
 3. Dalyviai duomenis pateikia užpildydami registracijos formą www.sportorenginiai.lt svetainėje. Šie duomenys tvarkomi teisėtu duomenų valdytojo interesu – „Bėk drauge su draugu“ projekto organizavimo, jo įgyvendinimo ir dalyvio dalyvavimo jame tikslais:

3.1. informacija apie vardą, pavardę, gimimo datą, taip pat apmokėjimo už registraciją duomenys yra tvarkomi dalyvio paslaugų pirkimo (užregistravimo) dalyvaujant renginyje apdorojimui, administravimui;

3.2. informacija apie telefono ryšio numerį, el. pašto adresą, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) tvarkomi informavimo ir renginio organizavimo tikslais (aktualiai informacijai apie renginį išsiųsti, rezultatams ir laimėtojui nustatyti, apdovanojimams parengti, nustatyti kategorijas, kuriose dalyvaujama renginyje (pagal lytį, amžių), ir kt.);

3.3. informacija apie dalyvio vardą, pavardę ir el. pašto adresą taip pat tvarkoma tiesioginės rinkodaros tikslu, jeigu dalyvis su tuo iš anksto sutinka.

 1. Dalyvis turi pateikti 3.1. ir 3.2. p. nurodytus duomenis registracijai įvykdyti bei įgyvendinant renginio tikslus.
 2. Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, amžiaus grupę, lytį, pasiektus rezultatus (laiką, užimtą vietą), taip pat miestą ir šalį yra viešai skelbiami internetinėje svetainėje adresu www.sportorenginiai.lt Siekiant užtikrinti rezultatų skaidrumą, registruodamasis dalyvauti renginyje, dalyvis automatiškai sutinka, kad šie duomenys būtų viešai skelbiami internetinėje svetainėje.
 3. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą laisvai ir be atskiro sutikimo naudotų rinkodaros tikslais, pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt.
 4. Dalyvio duomenys saugomi:

7.1. duomenys apie dalyvio telefono ryšio numerį, el. pašto adresą – 5 metus nuo dalyvio užsiregistravimo dalyvauti renginyje dienos;

7.2. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) – statistikos/istoriniais tikslais ir nėra ištrinami;

7.3. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, el. pašto adresą tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metus nuo tokio sutikimo davimo.

 1. Dalyvis turi teisę prašyti, kad asociacija „Sporto renginiai“ leistų susipažinti su dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą.
 2. Jeigu duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, dalyvis turi teisę bet kada nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti informavęs el. pašto adresu info@sportorenginiai.lt
 3. Dalyvis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl asociacijos „Sporto renginiai“ veiksmų (neveikimo), kuriais, dalyvio nuomone, yra pažeidžiamos teisės aktų nuostatos.

 

PRIVATUMO POLITIKOS TAISYKLĖS

 

SRF-logo_su-šūkiu-RGB_pagrindinis-01