Juodšilių krosas

VILNIAUS RAJONO SPORTO ŠVENTĖ „JUODŠILIŲ RUDUO“

NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

2023 m. spalio 21 d. asociaciją „Sporto renginiai“ kartu su Vilniaus rajono savivaldybės Juodšilių seniūnija vykdo sporto šventę „Juodšilių ruduo“.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 1. Suburti bei skatinti sportuoti Juodšilių bendruomenės narius
 2. Gausinti masinių renginių skaičius Vilniaus rajone, didinti rajono gyventojų aktyvumą.
 3. Populiarinti lengviausia atletika bei bėgimą Lietuvoje.
 4. Skatinti sportą, kaip sveiką gyvenimo būdą.
 5. Išaiškinti pajėgiausius įvairius amžių grupių sportininkus.

III. RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS

 1. Registruoti renginio dalyvius, nori ir išduoti numerius.
 2. Reklamuoti renginius ir pradėti viešųjų ryšių kampaniją, siekti populiaraus varžybų ir sutraukti kuo didesnį skaičių dalyvių.
 3. Paruošti varžyboms trasą.

IV. RENGINIO  VIETA, LAIKAS IR RUNGTYS

2022 m. spalio 21 d., Vilniaus r., Juodšiliai, Mokyklos g. 9.

Bėgikų numerių išdavimas ir naujų dalyvių registracija nuo 10.00 iki 11.30 val.

12.00 – 600 m bėgimas

12. 15 – 4,5 km, 9 km 

12.15 – 2×4,5 km estafetė (bėk drauge su Draugu)

Apdovanojimai po rungties

V. DALYVIAI

 1. Varžybose gali dalyvauti visi nori, užpildyti dalyvio kortelės. Visi dalyviai varžybose dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu varžybose susijusį (taip pat – ir su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) Rizika yra įsipareigojusi dėl nereikšmingo renginio organizatoriaus įvairių pretenzijų bei tai patvirtino savo parašu. Dalyviai, atsiimdami numerį, reikia turėti asmens dokumentą. Už mažamečius, dalyvaujančius renginius, atsako jų žmonėms, globėjai arba treneris.
 2. Visi dalyvis užsiregistravęs savaime sutinka, kai renginio organizatoriai Visa renginio metu padarytas vaizdo ir filmuotą medžiagą gali laisvai būti kartu sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.
 3. 600 m  rungtyje gali dalyvauti visi norintis.
 4. 4,5 km , 9 km ir 2x4,5 estafetės kroso rungtyse gali dalyvauti visi nori.
 5. 9 km amžiaus grupės:
Vyrai Moterys
V Bendra grupė M Bendra grupė
V40 1974-1983 M40 1974-1983
V50 1964-1973 M50 1964-1973
V60 1954-1963 M60 1954-1963
V70 1953 ir vyresni M70 1953 ir vyresnės

 

VI. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

 1. Prisijungti prie varžybų galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
 2. Jei užsiregistruos dalyvis norės pakeisti varžybas į trumpesnę, jis turi sumokėti rungties keitimo mokestį – 6 EUR. Norite pakeisti varžą į ilgesnę – reikia primokėti startinio mokesčių sijonai, pagal mokėjimo dienas galiojantį rungties startinį mokestį.
 3. Kiekvienas dalyvis, varžybose privalėjo turėti ant marškinėlių tvarkytų fiksuotų numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.
 4. Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji ši taisyklė dalyviai bus diskvalifikuojami.
 5. Renginio metu draudžiama trasoje vedžiotis bet kokius gyvūnus.
 6. Varžybų dalyviams nukrypti nuo trasos be teisėjo leidimo yra draudžiama. Dalyviai, pažeidė šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
 7. Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 30 EUR mokestį, kuris turi būti tik tuo atveju, jei apeliacinė komisija (varžybų direktorius, vyr. Teisėjas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.

VII. APDOVANOJIMAI

4,5 km, 9 km ir 2×4,5 km estafetės kroso bėgimas.

1 -3 vietos – Taurėmis

Visiems, pasiekusiems finišą, įteikiami atminimo medaliai.

600 m bėgimas.

Visiems, pasiekusiems finišą, įteikiami atminimo medaliai.

VIII. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

4,5 km, 9 km kroso bėgimo dalyvių nustatymas šis starto mokestis:

 1. Užsiregistravusiems iki 2023 m. spalio 18 d. – 7 EUR.
 2. Užsiregistravusiems 2023 m. spalio 19-21 d. – 10 EUR.

600 m rungčių dalyvių nustatymas šis starto mokestis:

 1. Užsiregistravusiems iki 2023 m. spalio 18 d. – 4 EUR.
 2. Užsiregistravusiems 2023 m. spalio 19- 21 d. – 6 EUR.

2×4,5 km estafatė:

 1. Užsiregistravusiems iki 2023 m. spalio 18 d. – 14 EUR.
 2. Užsiregistravusiems 2023 m. spalio 19-21 d. – 20 EUR

Juodšilių gyventojams iki spalio 17 d. – 0 EUR., Vėliau pagal varžybų reglamentą.

Dalyvio startinis mokestis pervedamas į Asociacijos SPORTO RENGINIAI atsiskaitomąją sąskaitą – LT55 7300 0101 0353 7642 AB „Swedbank“ arba per paysera.lt sistemą.

Jei užsiregistruos asmeniui per 3 ir 7 darbo dienas nesumoka nurodyto starto mokesčiai, jam bus atsiimtas priminimas apie jo nepilnai užbaigtą varžybų registraciją. Mokėjimas turi būti vykdomas pagal mokėjimo dieną nustatomas starto mokesčių tarifas. Sumokėjus reikalaujama pradėti mokestį, jis nebus užskaitomas!

Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.

IX. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

 1. Visi dalyviai registruojasi internetinėje svetainėje  juodsiliai.lt .
 2. Registracija internetinėje vietoje vyksta iki 2023 metų spalio 20 d. 24.00 val.
 3. Naujų dalyvių registracija ir numerių atsiėmimas spalio 21d. nuo 10.00 iki 11.45, starto vietoje, Juodšiliai, Juodšilių kultūros namuose, Mokyklos g. 7.
 4. Dalyvis, tik užpildytas registracijos forma ir apmokėtas pradžios mokestis, įtrauktas į varžybų pradžios protokolą.

X. VARŽYBŲ TRASA

Varžybos vyks Juodšilių miestelio apylinkėse.

Kroso bėgimas:

Startas Mokyklos g. 9.

1 rato ilgis – 4,5 km.

Trasos danga: miško takas – 95 %, žvyrkelis – 5 %, 1 upeliukas.

REGISTRACIJA

XI. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 1. Asociacija „Sporto renginiai“, juridinis asmens kodas: 301119747, buveinės adresas: Parko g. 2 Juodšiliai, Vilniaus r. info@sportorenginiai.lt  , yra duomenų valdytojas, atsakymai už asmenį, dalyvaujantys „Juodšilių ruduo“ renginiai, pateiktų duomenų rinkimą ir tvarkymą.
 2. Asociacija „Sporto renginiai“ taip pat yra interneto  svetainių juodsiliai.lt   valdytojas.
 3. Dalyviai duomenis pateikia užpildyti registracijos  formos juodsiliai.lt    svetainėje. Šie duomenys tvarkomi įstatymų duomenų valdybos interesai – „Juodšilių ruduo“ renginio organizavimas, jo įgyvendinimas ir dalyvavimo dalyvavimas jame tikslais:
  3.1. informacija apie vardą, pavardę, gimimo duomenis, taip pat apmokėjimo už registraciją duomenys yra tvarkomi dalyvavimo paslaugų pirkimo (užregistravimo) dalyvaujančių renginių apdorojimui, administravimui;
  3.2. informacija apie telefoną ryšį numerį, el.pašto adresas, gimimo data, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenis apie pasiektus rezultatus renginyje (laikas, užimtą vietą) tvarkomi informavimo ir renginio organizavimo tikslai (aktuali informacija apie renginį išsiųsti, rezultatai ir laimėtojų nustatymas, apdovanojimų nustatymas, nustatymas, buvimas įtrauktas renginyje (pagal lytį, amžių), ir kt.);
  3.3. informacija apie dalyvio vardą, pavardę ir el. pašto adresas taip pat tvarkoma tiesioginės rinkodaros tikslu, jei dalyvis su tuo iš anksto sutinka.
 4. Dalyvis turi pateikti 3.1. ir 3.2. p. nurodytus duomenis registracijai įvykdyti bei vykdyti renginio tikslus.
 5. Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, amžiaus grupę, lytį, pasiektus rezultatus (laikas, užimtą vietą), taip pat miestą ir šalį yra viešai skelbiami internete esančiame adresu  juodsiliai.lt  . Siekiant užtikrinti rezultatų skaidrumą, registruojantis dalyvauti renginiuose, dalyviuose galima sutinka, kad šie duomenys būtų viešai skelbiami internete.
 6. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimas savaime sutinka, kai renginio organizatoriai vizos renginio metu padarys vaizdo ir filmuotą medžiagą laisvai ir be atskiro sutikimo naudotų rinkodaros tikslų, pvz., Socialiniuose tinkluose, internetinėje vietoje ir kt.
 7. Dalyvio duomenys saugomi:
  1. duomenys apie dalyvio telefono ryšio numerį, el. pašto adresas – 5 metus nuo dalyvavimo užsiregistravimo dalyvauti renginyje dienos;
  7.2. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenis apie pasiektus rezultatus renginius (laikas, užimtą vietą) – statistika/istoriniai tikslai ir nėra ištrinami;
  7.3. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, el. pašto adresas tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metai nuo tokio sutikimo davimo.
 8. Dalyvis turi teisę prašyti, kad asociacija „Sporto renginiai“ leistų susipažinti su dalyvavimo asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą.
 9. Jei duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, dalyvis turi teisę bet kada nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti informavęs el. pašto adresas  info@sportorenginiai.lt
 10. Dalyvis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl asociacijos „Sporto renginiai“ veiksmų (neveikimo), kuris, dalyvavimo nuomone, yra pažeidžiamos teisės aktų nuostatos.

XII.  PRIVATUMO POLITIKOS TAISYKLĖS