Bėgimas Vilkų takais 2024

Bėgimas „Tropem Wilczym 2024“

NUOSTATAI 

I. BENDROJI DALIS

Lenkijos Respublikos ambasada Vilniuje, Lietuvos lenkų jaunimas bei asociacija „Sporto renginiai“ kartu su VšĮ Guru projektais 2024 m. balandžio 14 d. rengia tarptautinį bėgimą „Tropem Wilczym 2024“.

 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

1.       Paminėti antinacistinio, antikomunistinio ir antisovietinio pogrindžio karius.

2.       Plėtoti ryšius su kitais miestais, rengiančius bėgimo varžybas.

3.       Skatinti užsieniečių domėjimąsi Lietuva bei Vilniumi.

4.       Populiarinti bėgimą ir lengvąją atletiką Lietuvoje.

5.       Skatinti bėgimą, kaip sveiką gyvenimo būdą.

6.       Išaiškinti pajėgiausius įvairių amžių grupių bėgikus.

 

III. RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS

1.       Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius.

2.       Išmatuoti trasą bei techniškai paruošti ją varžyboms pagal varžybų reikalavimus.

3.       Reklamuoti renginį bei vykdyti viešųjų ryšių kampaniją, siekiant populiarinti bėgimą ir sutraukti kuo didesnį skaičių dalyvių.

4.       Apriboti arba visai sustabdyti eismą gatvėse, kuriose vyks bėgimo „Tropem Wilczym 2024“ varžybos ir kiti su juo susiję renginiai.

 

IV. VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS IR NUOTOLIAI

Vilnius, Vingio parkas (startas prie estrados), 2024 m. balandžio 14 d.

1.       10.00 val. – simbolinis 1963 m bėgimas;

2.       10.30 val. – 5,2 km, 10,5 km ir pusės maratono bėgimai

V. LAIKO LIMITAS

1.       1963 m  – 20 min.

2.       5,2 km, 10,5 km ir pusės maratono bėgimo – 3 val.

3.       Varžybų dieną 13.30 val. laiko matavimo elektroninė sistema bus išjungta ir laikas nebus fiksuojamas. 13.30 bus atidarytos parko gatvės ir už bėgikų saugumą maratono trasoje organizatoriai nebeatsakys.

 

VI. DALYVIAI

1.       Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užpildę dalyvio kortelę. Visi dalyviai bėgime dalyvauja laisva valia ir ne kieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu bėgime susijusią (tame tarpe su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų, bei tai patvirtinę savo parašu. Bėgikai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.

2.       Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai, be atskiro sutikimo, naudoti rinkodaros tikslais.

3.    pusės maratono dalyvių amžiaus grupės:

Vyrai Moterys
V Bendra grupė M Bendra grupė
V40 1975-1984 M40 1975-1984
V50 1965-1974 M50 1965-1974
V60 1955-1964 M60 1955-1964
V70 1954 ir vyresni M70 1954 ir vyresnės

 

VII. SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

1.       Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.

2.       Dalyvių kiekis ribotas – 1200

3.       Jei užsiregistravęs dalyvis nori keisti rungtį į trumpesnę, jis turi sumokėti rungties keitimo mokestį – 2 Eur.

4.       Kiekvienas dalyvis, varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.

5.       Dalyviams bei juos palaikantiems asmenims griežtai draudžiama naudoti bet kokias transporto priemones, pvz.: dviračius, riedučius, riedlentes, ir kitas ratuotas transporto priemones. Dalyviai, pažeidę šį nuostatų punktą, bus diskvalifikuojami.

6.       Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę dalyviai bus diskvalifikuojami.

7.       Renginio metu draudžiama trasoje vedžiotis bet kokius gyvūnus.

8.       Kiekvienas bėgimo dalyvis turi prisitvirtinti laiko matavimo elektroninę mikroschemą ant dalyvio numerio (išskyrus rungtis kuriuose nefiksuojamas laikas). Dalyvių, kurie neprisitvirtino arba netinkamai prisitvirtino laiko matavimo elektroninę mikroschemą, laikas fiksuojamas nebus ir tokie dalyviai nebus įtraukti į varžybų protokolą.

9.       Varžybų dalyviams nukrypti nuo bėgimo trasos (be teisėjo leidimo) yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.

10.   Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 20 eurų mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (maratono direktorius, vyr. teisėjas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.

 

IX. SPECIALŪS PUNKTAI TRASOJE

Trasoje bus įrengti punktai, kuriuose varžybų dalyviams bus dalinamas vanduo.

 

IX. APDOVANOJIMAI

1.       Rungčių nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami atminimo dovanomis.

2.       Visiems, pasiekusiems finišą per kontrolinį laiką, dovanojami atminimo medaliai.

 

X. DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

1.      Bėgimo 1963 m dalyviams nustatomas 3 Eur starto mokestis; 5,2 km, 10,5 km ir pusės maratono – 6 Eur. Nuo 2024 04 12 – 10 eurų.

2.       Organizuotoms grupėms, bėgančioms 5 km, 10 km ir pusės maratono taikomos nuolaidos:

·         Grupė virš 20 žmonių moka 5 Eur už vieną dalyvį;

·         Grupė virš 30 žmonių  moka 4 Eur už vieną dalyvį.

Nuolaidos netaikomos nuo balandžio  12 d.

Dalyvio startinis mokestis pervedamas į Asociacijos SPORTO RENGINIAI atsiskaitomąją sąskaitą – LT55 7300 0101 0353 7642 AB Swedbank arba per Paysera mokėjimų sistemą.

Jei užsiregistravęs asmuo per 7 darbo dienas nesumoka nurodyto starto mokesčio, jis automatiškai šalinamas iš užsiregistravusių dalyvių sąrašų. Toks dalyvis, norėdamas dalyvauti, privalo registruotis iš naujo.

Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.

 

XI. DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

1.       Visi dalyviai registruojasi internetinėje svetainėje http://sportorenginiai.lt/

2.       Registracija internetinėje svetainėje vyksta iki 2024 metų balandžio 13 d. 23:59.

3.       Dalyvių numerius ir laiko matavimo elektronines mikroschemas atsiėmimo vietą ir laiką paskelbsime likus porai savaičių iki bėgimo.

4.       Dalyvis, tik tinkamai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs startinį mokestį, įtraukiamas į varžybų startinį protokolą.

 

PRIVATUMO POLITIKOS TAISYKLĖS  yra neatsiejama nuostatų dalis

REGISTRACIJA

 

 

 

Bieg „Tropem Wilczym 2024“

REGULAMIN

I. ORGANIZATORZY 

Ambasada Rzeczypospolitej Polski w Wilnie, młodzież polska na Litwie oraz stowarzyszenie „Sporto renginiai” organizują w dniu 14 kwietnia 2024 r.  międzynarodowy bieg „Tropem Wilczym 2024”.

 

II. CELE I ZADANIA

1.       Uczczenie żołnierzy podziemia antynazistowskiego, antykomunistycznego i antysowieckiego.

2.       Rozwijanie kontaktów z innymi miastami, organizującym biegi.

3.       Promocja Litwy i Wilna wśród obcokrajowców.

4.       Promocja biegania i lekkiej atletyki na Litwie.

5.       Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

6.       Ustalenie najlepszych biegaczy w różnych grupach wiekowych.

 

 

III. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORÓW

1.       Rejestracja uczestników biegu, produkcja i przydzielenie numerów startowych.

2.       Przygotowanie trasy według wymagań, ustanowienie dystansów.

3.       Promocja wydarzenia w mediach, popularyzowanie biegania, aby w biegu udział wzięło jak najwięcej uczestników.

4.       Wstrzymanie ruchu drogowego tam, gdzie będzie przebiegać bieg „Tropem Wilczym 2024“.

 

 

IV. MIEJSCE, CZAS I DYSTANSE BIEGU

Bieg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2024 roku w Parku Zakręt/Vingis przy estradzie.

1.       10.00 – symboliczny bieg na 1963 m;

2.       10.30 – bieg na 5,2 km i 10,5 km, półmaraton.

 

 

V. OGRACZNICZENIA CZASOWE

1.       1963 m – 20 min.

2.       5,2 km, 10,5 km i półmaraton – 3 godz.

3.       System pomiaru czasu zostanie wyłączony i czas nie będzie mierzony od godz. 13.30 w dniu zawodów. O 13:30 zostanie wznowiony ruch samochodowy w parku i od tej pory organizatorzy nie będą odpowiadali za bezpieczeństwo uczestników.

 

VI. UCZESTNICY

1.       W zawodach udział brać mogą wszyscy, którzy wypełnią formularz. Rejestrując się na bieg uczestnicy potwierdzają, że biegną z własnej niewymuszonej woli i ponoszą wszelkie ryzyko związane z bieganiem (w tym problemów zdrowotnych) oraz zobowiązują się do tego, że nie będą podejmowali żadnych roszczeń wobec organizatorów biegu. Przy odbiorze pakietów startowych uczestnicy są zobowiązani przedstawić dowód osobisty. Za niepełnoletnich uczestników biegu odpowiadają ich rodzice, opiekunowie lub trenerzy.

2.       Każdy uczestnik rejestrując się na bieg zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie prowadzenia i realizacji biegu, w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności, produktów i usług organizatorów.

3.   Grupy wiekowe półmaratonu:

Mężczyźni Kobiety
M Grupa ogólna K Grupa ogólna
M40 1975-1984 K40 1975-1984
M50 1965-1974 K50 1965-1974
M60 1955-1964 K60 1955-1964
M70 1954  i starsi K70 1954  i starsze

 

VII. WARUNKI SPECJALNE I OGRANICZENIA

1.       Uczestnik rejestrować może tylko siebie. Przekazywanie numerów startowych innym uczestnikom jest zabronione. Odstępstwa od tej zasady są karane dyskwalifikacją, a wyniki anulowane.

2.       Limit uczestników – 1200

3.       Uczestnik, który chce zmienić dystans, powinien zapłacić opłatę zmiany dystansu w wysokości 2 Eur.

4.       Numer startowy powinien być przymocowany na widocznym miejscu na wysokości klatki piersiowej z przodu koszulki.

5.       Zabrania się uczestnikom i ich wspierającym używania jakichkolwiek środków transportu (rowerów, rolek, deskorolek i innych kołowych środków transportu) w czasie biegu. Naruszenia karane są dyskwalifikacją.

6.       Zabronione jest korzystanie z osobistej eskorty. Naruszenia karane są dyskwalifikacją.

7.       Zabronione jest wyprowadzanie zwierząt na trasie biegu.

8.       Chip pomiaru czasu powinien być przymocowany na numerze startowym (z wyjątkiem dystansu na którym czas nie jest mierzony). Uczestnicy, którzy tego nie zrobią, tracą prawo do pomiaru czasu ich biegu.

9.       Zabronione jest opuszczanie ustalonej trasy biegu (bez pozwolenia sędziego). Naruszenia karane są dyskwalifikacją.

10.   Dowolne pretensje przedstawiane są na papierze głównemu sędziemu zawodów nie później niż 30 min po ukończeniu biegu. Uczestnik wyrażający pretensję płaci opłatę w wysokości 20 Eur, która zostanie zwrócona mu w wypadku, jeżeli komisja (dyrektor maratonu, gł. sędzia) przyzna mu rację. Skargi nie będą rozpatrywane bez uiszczenia opłaty.

 

IX. PUNKTY SPECJALNE NA TRASIE

Na trasie biegu rozmieszczone są punkty dystrybucyjne wody.

 

X. NAGRODY

1.       Zwycięzcy poszczególnych biegów zostaną nagrodzeni pamiątkowymi nagrodami.

2.       Każdy uczestnik, który dotrze do mety w regulaminowym czasie, otrzyma okolicznościowy medal.

 

XI. OPŁATA STARTOWA

1.       Opłata startowa biegu na 1963 m wynosi 3 Eur, na 5,2 km, 10,5 km, półmaraton – 6 Eur. Od 12 04 2023 – 10 Eur

2.       Zorganizowane grupy, biegnące 5 km lub 10 km, płacą mniej:

·         Grupa ponad 20 osób płaci 5 Eur za każdego uczestnika;

·         Grupa ponad 30 osób płaci 4 Eur za każdego uczestnika.

Zniżki obowiązują do 12 kwietnia (włącznie).

Opłata startowa jest przelewana na konto bankowe stowarzyszenia SPORTO RENGINIAI – LT55 7300 0101 0353 7642 AB Swedbank lub przez system opłat internetowych Paysera.

Zarejestrowany uczestnik, który nie uiści opłaty startowej w ciągu 7 dni, jest automatycznie skreślany z listy zarejestrowanych. Taki uczestnik, jeżeli chce brać udział w biegu, powinien rejestrować się od nowa.

Opłata startowa nie jest zwracana lub przekazywana dla innych uczestników.

 

XII. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW I ODBIÓR PAKIETÓW

1.       Rejestracja uczestników przebiega na stronie

www.sportorenginiai.lt

2.       Rejestracja na stronie internetowej trwa do  13 kwietnia 2024 roku do godz. 23:59 .

3.       Miejsce i czas odebrania numerów startowych oraz chipów pomiaru ogłosimy na parę tygodni przed biegiem.

4.       Uczestnik zostaje wpisany do protokołu startowego dopiero po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz uiszczeniu opłaty startowej.

 

REJESTRACJA

 

429058445_796936505580264_2428260813286907116_n

certificate_VilniusHalf2023-page-001