Druskininkų “RASA bėgimas basomis 2023″

DRUSKININKŲ “RASA BĖGIMAS BASOMIS”

 NUOSTATAI

BENDROJI DALIS

Asociacija „Sporto renginiai“ VšĮ Guru projektai bei Druskininkų sporto centras 2023 m. rugpjūčio 15 d. vykdo Druskininkų “RASA bėgimas basomis”.

Druskininkų RASA bėgimas basomis yra „Bėk drauge su draugu Druskininkuose” ,,Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurias administruoja Nacionalinė sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos”

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 • Populiarinti bėgimą Lietuvoje.
 • Gausinti masinių renginių kiekį Druskininkuose, didinti rajono gyventojų aktyvumą.
 • Skatinti sportą, kaip sveiką gyvenimo būdą.
 • Išaiškinti pajėgiausius įvairių amžių grupių sportininkus.

RENGINIO ORGANIZATORIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS

 • Registruoti renginio dalyvius, pagaminti ir išduoti numerius.
 • Reklamuoti renginį bei vykdyti viešųjų ryšių kampaniją, siekiant populiarinti varžybas ir sutraukti kuo didesnį skaičių dalyvių.
 • Paruošti varžyboms trasą.

VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS IR NUOTOLIAI

2023 m. rugpjūčio 15 d., Varžybos vyks Vilkės golfo klube, Druskininkuose

11.00 val. – 500 m bėgimas (laikas nefiksuojamas).

11:10 val. – estafetė 2×4 km bėgimas – metinė taškų skaičiavimo sistema;

11.10 val. – 4 km ir 8 km bėgimai;

Apdovanojimai po rungties.

13.30 – renginio pabaiga.

DALYVIAI

Varžybose gali dalyvauti visi norintys, užpildę dalyvio registracijos formą. Visi dalyviai varžybose dalyvauja laisva valia ir niekieno neverčiami ir prisiima visą su dalyvavimu varžybose susijusią (taip pat – ir su įvairiais sveikatos sutrikimais ir pan.) riziką bei įsipareigoja dėl to nereikšti renginio organizatoriams jokių pretenzijų bei tai patvirtina savo parašu. Dalyviai, atsiimdami numerį, privalo turėti asmens dokumentą. Už nepilnamečius, dalyvaujančius renginyje, atsako jų tėvai, globėjai arba treneris.

Kiekvienas dalyvis užsiregistruodamas savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą gali laisvai be atskiro sutikimo naudoti rinkodaros tikslais.

SPECIALIOS SĄLYGOS IR APRIBOJIMAI

 • VISI DALYVIAI PRIVALO BĖGTI BASOMIS.
 • Registruotis į bet kurią rungtį galima tik savo vardu. Savo numerį perduoti kitam dalyviui draudžiama. Tokiu atveju dalyviai bus diskvalifikuojami, o rezultatai į varžybų protokolą neįtraukiami.
 • Jei užsiregistravęs dalyvis nori keisti rungtį į trumpesnę, jis turi sumokėti rungties keitimo mokestį – 6 EUR. Norint keisti rungtį į ilgesnę – reikia primokėti startinio mokesčio skirtumą, pagal mokėjimo dienos galiojantį rungties startinį mokestį.
 • Kiekvienas dalyvis, varžybose privalo turėti ant marškinėlių tvarkingai pritvirtintą numerį. Numeris turi būti ant marškinėlių priekio (krūtinės), aiškiai matomoje vietoje.
 • Dalyviams varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia asmenine palyda. Pažeidusieji šią taisyklę dalyviai bus diskvalifikuojami.
 • Renginio metu draudžiama trasoje vedžiotis bet kokius gyvūnus.
 • Varžybų dalyviams nukrypti nuo trasos be teisėjo leidimo yra draudžiama. Dalyviai, pažeidę šią taisyklę, bus diskvalifikuojami.
 • Bet kokios dalyvių pretenzijos turi būti pateiktos raštu varžybų vyr. teisėjui ne vėliau kaip per 30 minučių po varžybų pabaigos. Dalyvis, pateikdamas pretenziją, privalo sumokėti 30 EUR mokestį, kuris grąžinamas tik tuo atveju, jeigu apeliacinė komisija (varžybų direktorius, vyr. teisėjas) pretenziją patenkins. Kol dalyvis nesumoka šio mokesčio, pretenzijos nesvarstomos.
 • Renginio dalyvis vienu metu gali dalyvauti tik vienoje bėgimo rungtyje. Vienu metu startaves dalyvis 4 km, 8 km ar estafetės rungtyje bus diskvalifikuotas iš bėgimo varžybų.

APDOVANOJIMAI

8 km, 4 km ir estafetės rungčių apdovanojimai:

1 – 3 vietas užėmę vyrai ir moterys apdovanojami taurėmis, rėmėjų dovanomis

Visiems, pasiekusiems finišą, įteikiami atminimo medaliai.

Estafetės 2x 4 km rungčių apdovanojimai:

1 – 3 vietas užėmusios komandos apdovanojamos taurėmis, rėmėjų dovanomis

Visiems, pasiekusiems finišą, įteikiami atminimo medaliai.

Metinė taškų skaičiavimo sistema.

500 m kroso dalyviai apdovanojimai:

Visiems, pasiekusiems finišą, įteikiami atminimo medaliai.

DALYVIŲ STARTINIS MOKESTIS

Distancija iki 2023 08 01 2023 08 01 – 2022 08 13 2022 08 14-15
500 m 3 Eur 3 Eur 6 Eur
4 km 10 Eur 13 Eur 16 Eur
8 km 10 Eur 13 Eur 16 Eur
Estafetė 2×4 km  10 Eur (dalyviui) 10 Eur (dalyviui) 12 Eur (dalyviui)

Dalyvio startinis mokestis pervedamas į Asociacijos „SPORTO RENGINIAI“ atsiskaitomąją sąskaitą – LT55 7300 0101 0353 7642 AB Swedbank arba per paysera sistemą.

Jei užsiregistravęs asmuo per 3 ir 7 darbo dienas nesumoka nurodyto starto mokesčio, jam bus atsiustas priminimas apie jo nepilnai užbaigtą varžybų registraciją. Mokėjimas turi būti vykdomas pagal mokėjimo dieną nustatytą starto mokesčio tarifą. Sumokėjus netinkamą starto mokestį, jis nebus užskaitomas!

Dalyvio startinis mokestis negrąžinamas ir neperleidžiamas kitam dalyviui.

DALYVIŲ REGISTRAVIMAS IR NUMERIŲ IŠDAVIMAS

  • Visi dalyviai registruojasi internetinėje svetainėje www.begam.lt
  • Registracija internetinėje svetainėje vyksta iki 2023 metų rugpjūčio 14 d. 24.00 val.

Numerių atsiėmimas ir registracija:

Rugpjūčio 15 d. renginio vietoje nuo 10.00 val. iki 11.00 val.

 • Dalyvis, tik tinkamai užpildęs registracijos formą ir apmokėjęs startinį mokestį, įtraukiamas į varžybų startinį protokolą.

VARŽYBŲ TRASA

Varžybos vyks Vilkės golfo klube, Druskininkuose

1 rato ilgis – 4 km.

Trasos danga – pieva 100 %

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 1. Asociacija „Sporto renginiai“, juridinio asmens kodas: 301119747, buveinės adresas: Parko g. 2 Juodšiliai, Vilniaus r. info@sportorenginiai.lt , yra duomenų valdytojas, atsakingas už asmenų, dalyvaujančių „Bėgimo basomis“ renginyje, pateiktų duomenų rinkimą ir tvarkymą.
 2. Asociacija „Sporto renginiai“ taip pat yra interneto svetainės www.begam.lt valdytojas.
 3. Dalyviai duomenis pateikia užpildydami registracijos formą http://www.begam.lt/ svetainėje. Šie duomenys tvarkomi teisėtu duomenų valdytojo interesu – „Bėgimas basomis“ renginio organizavimo, jo įgyvendinimo ir dalyvio dalyvavimo jame tikslais:

3.1. informacija apie vardą, pavardę, gimimo datą, taip pat apmokėjimo už registraciją duomenys yra tvarkomi dalyvio paslaugų pirkimo (užregistravimo) dalyvaujant renginyje apdorojimui, administravimui;

3.2. informacija apie telefono ryšio numerį, el. pašto adresą, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) tvarkomi informavimo ir renginio organizavimo tikslais (aktualiai informacijai apie renginį išsiųsti, rezultatams ir laimėtojui nustatyti, apdovanojimams parengti, nustatyti kategorijas, kuriose dalyvaujama renginyje (pagal lytį, amžių), ir kt.);

3.3. informacija apie dalyvio vardą, pavardę ir el. pašto adresą taip pat tvarkoma tiesioginės rinkodaros tikslu, jeigu dalyvis su tuo iš anksto sutinka.

 1. Dalyvis turi pateikti 3.1. ir 3.2. p. nurodytus duomenis registracijai įvykdyti bei įgyvendinant renginio tikslus.
 2. Duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, amžiaus grupę, lytį, pasiektus rezultatus (laiką, užimtą vietą), taip pat miestą ir šalį yra viešai skelbiami internetinėje svetainėje adresu http://www.begam.lt/ Siekiant užtikrinti rezultatų skaidrumą, registruodamasis dalyvauti renginyje, dalyvis automatiškai sutinka, kad šie duomenys būtų viešai skelbiami internetinėje svetainėje.
 3. Kiekvienas dalyvis užsiregistravimu savaime sutinka, kad renginio organizatoriai visas renginio metu padarytas nuotraukas bei filmuotą medžiagą laisvai ir be atskiro sutikimo naudotų rinkodaros tikslais, pvz., socialiniuose tinkluose, internetinėje svetainėje ir kt.
 4. Dalyvio duomenys saugomi:

7.1. duomenys apie dalyvio telefono ryšio numerį, el. pašto adresą – 5 metus nuo dalyvio užsiregistravimo dalyvauti renginyje dienos;

7.2. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, šalį, miestą, taip pat duomenys apie pasiektus rezultatus renginyje (laiką, užimtą vietą) – statistikos/istoriniais tikslais ir nėra ištrinami;

7.3. duomenys apie dalyvio vardą, pavardę, telefono ryšio numerį, el. pašto adresą tiesioginės rinkodaros tikslu – 5 metus nuo tokio sutikimo davimo.

 1. Dalyvis turi teisę prašyti, kad asociacija „Sporto renginiai“ leistų susipažinti su dalyvio asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą.
 2. Jeigu duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, dalyvis turi teisę bet kada nesutikti su tokiu duomenų tvarkymu. Šią teisę dalyvis gali įgyvendinti informavęs el. pašto adresu info@sportorenginiai.lt
 3. Dalyvis turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl asociacijos „Sporto renginiai“ veiksmų (neveikimo), kuriais, dalyvio nuomone, yra pažeidžiamos teisės aktų nuostatos.

PRIVATUMO POLITIKOS TAISYKLĖS

REGISTRACIJA